Časté dotazy

Jak se rozvíjet s Femme Occulte?

Stejně jako v magii a v životě, i u nás existuje několik cest a možných směrů rozvoje s texty a jejich aplikací do vaší praxe. Nabízíme vám své vědění, zkušenosti a tvorbu ve třech různých variantách, které se částečně překrývají, lze je však samozřejmě také kombinovat.

První variantou je možnost listovat a číst si v tištěném čtvrtletním knihopisu, který je tvořen vždy pro nadcházející sezonní období - Jaro, Léto, Podzim a Zima. Obsahuje po jednom článku z většiny našich celoročních témat a obvykle zlehka navazuje na předchozí díl. Součástí knihopisu je parfemace, a tak tento typ tisku probouzí smysly nejen zrakové a hmatové, ale i kouzlo čichu.

Ke knihopisu si můžete zvlášť přiobjednat také rituální balíček, o jehož obsahu v souvisejícím čísle vždy referujeme, a který je vhodný pro vyzkoušení technik popsaných právě v daném čtvrtletí. Balíček je vždy dostupný zvlášť i bez nutnosti sáhnout po tištěné verzi knihopisu. Je zde tak i pro příznivce on-line verze kapitol na Patreonu, na kterém vždy během daného čtvrtletí publikujeme 1-3x týdně naše texty v designu totožném s tiskem.

V závěru roku pak začne vznikat sborník našich vydaných kapitol, revidovaný, reorganizovaný dle tematických celků a opatřený exkluzivním materiálem několika kapitol navíc. Tento sborník v podobě knihy nazýváme Liber Magicae a je přirozeným výsledkem naší celoroční kreativity, uzavřené kompletním seznamem doporučené literatury a dalších zdrojů.

Kterou cestou se s Femme Occulte vydat, je jen na vás.

 

Co je to knihopis?

Knihopis je čtvrtletní časopis, ze kterého po roce vzniká kniha.

 

Pro koho vzniká Femme Occulte?

Pro všechny zájemce o magická umění, kteří chtějí získat informace z praxe v podobě záznamů osobní gnóze podložených zároveň akademickými a dalšími zdroji (viz Bibliografie).

 

Je knihopis určen jen ženám?

Femme Occulte (česky Okulní žena) je zde pro všechna pohlaví. Naše kapitoly píší autoři i autorky a většina textů je aplikovatelná pro obohacení praxe všech.

 

Co je to astrální zahrada?

Jsme zahradou, jelikož píšeme pod rostlinnými pseudonymy. Jsme astrální, jelikož se vzájemně propojujeme na mnoha úrovních do mnoha koutů světa.

 

Co je cílem autorů?

Naším záměrem je podpořit zájemce o naše texty ve vlastní aktivní magické praxi a seberozvoji. K tomu slouží také naše rituální balíčky a orákula.

 

Potřebuji Liber Magicae I a II pro práci s Liber Magicae III?

Nepotřebujete. Každý rok má své vlastní tématické linie, které se ucelí společně do jedné knihy. V knihách však občas odkazujeme na předchozí ročníky pro doplňující informace.

 

Kdy moje objednávka dorazí?

Objednávky balíme a odesíláme jednou týdně. U zboží v předobjednávce uvidíte vždy datum plánovaného tisku. Zboží z předobjednávek odesíláme většinou týden po tisku (u knihopisů, orákulí a balíčků) a přibližně měsíc až měsíc a půl od tisku v případě knih Liber Magicae.