Upozornění

Femme Occulte je knihopis určený dospělým lidem praktikujícím okultismus, magii, mystiku nebo čarodějnictví. 

Jedním ze zásadních pravidel seberozvoje je přijmout zodpovědnost sám za sebe, svá rozhodnutí a konání. Autorky tedy nenesou žádnou zodpovědnost za účinky použití nebo úpravy popisovaných informací a postupů ze stran čtenářů. Aplikace vědomostí nabytých skrze tento knihopis závisí čistě na osobní volbě. Autorky také nenesou zodpovědnost za mylnou nebo dokonce nesmyslnou interpretaci uvedených textů.

Při praktikování a dodržování postupů poskytnutých v knihopisu (např. u receptů a bylinných receptur, u DIY a u rituálních postupů) autorky důrazně žádají každého, aby k nim přistupoval s ohledem na svoje předchozí zkušenosti a schopnosti, a tyto zkušenosti a schopnosti nepřeceňoval. Kritické přemýšlení nad texty a hledání dalších komparativních zdrojů inspirace je taktéž na místě (viz Bibliografie). Stejně tak schopnost použití zdravého selského rozumu je autorkami knihopisu u čtenáře předpokládána.

Knihopis neaspiruje na pozici autority ve věcech zdravotních na těle ani na duchu, ve věcech majetkových, finančních a dalších. V žádném případě nenahrazuje lékařskou péči ani odbornou lékařskou, terapeutickou, právní nebo finanční pomoc. 

Dále autorky nedoporučují praxi na základě zde poskytnutých informací především v podobě meditací, vizualizací a další spirituální práce osobám pod psychologickým/psychiatrickým dohledem, osobám užívajícím léky a další látky ovlivňující jejich psychický stav (především léky a další látky na lékařský předpis).