ENGLISH (čeština níže):

This edition will be published on 1st October 2020.

The second edition of the original tree oracle Stromocculum, which contains 32 tree cards that form a magical alphabet based on ogham. This edition is enriched with a bilingual (EN/CZ) brochure with in-depth card interpretations, a description of the trees and instructions for working with them. 

 

In the new brochure, information about individual tree species is elaborated on in order to  help in the search for their species in nature. Likewise, translations of the original names of letters and two-word designations ,based on which the meanings of the individual characters were created, have been added.

 

The cards are carefully created to match the original medieval meanings as well as the gnosis of current authors. They are enriched by a branch of often forgotten woody plants and letters. This way they are both a divination tool and a magical alphabet. The deck contains a card with the key of meanings, a tree calendar and the ogham hand for an easier memorization of the letters. This is the second edition and contains a booklet with card meanings, tree descriptions and the key for using them.

The deck is packed in an original wooden engraved box.

 

The box and booklet will not be sold separately.

 

• •• 

 

ČEŠTINA:

Tato edice vyjde 1.10.2020.

Druhé vydání originálního stromového orákula Stromocculum obsahuje 32 karet dřevin, které společně tvoří magickou abecedu založenou na oghamu. Toto vydání je obohaceno o dvojjazyčnou brožuru s významy karet, popisem stromů a návodem na práci s nimi. 

 

V nové brožurce jsou do hloubky rozvedeny informace o jednotlivých dřevinách, jež mohou napomoci při hledání jejich druhů v přírodě. Stejně tak přibyly překlady původních názvů písmen a dvouslovných označení, na jejichž základě vznikly přiřazené významy jednotlivých znaků.

 

Karty jsou pečlivě vytvořeny tak, aby odpovídaly významům starých symbolů a zároveň si ponechaly kouzlo gnóze současníků. Jsou doplněny o rozšiřující větev, která vzdává hold jindy opomíjeným dřevinám a umožnila vznik systému znaků celé latinky. Stromocculum je proto nejen věšteckou pomůckou, ale i živou magickou abecedou. Soubor je opatřen praktickou kratičkou významů založených na středověkých metaforách, kalendářním stromokruhem a oghamovou rukou pro snazší zapamatování písmen. 


 

Balíček je zabalen do originální dřevěné gravírované krabičky.

 

Krabička s brožurkou nejsou prodejné samostatně.

 

STROMOCCULUM - Druhé vydání / Second Edition

Kč850.00Price
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • YouTube
  patreon-logo-black-transparent_edited.pn
  1200px-Etsy_logo.svg.png
  0