Privacy policy

We in Femme Occulte s.r.o. take privacy policy seriously and we follow both the national and European rules and regulations in the case of privacy of our customers, as GDPR and Czech national privacy policy law. Your information is used by us only with your consent and you can read lower about the aspects of their processing by us more in-depth.

 

1. What personal information do we store?

We store only the information that you willingly provided us with, for example when you signed into our e-shop, you joined one or more of our competitions, you ordered our magazine or you contacted us for any other reason. To fulfill your order, you must provide us with certain information (which you authorized Wix to provide to us), such as your name, e-mail address, postal address, payment information, and the details of the product that you’re ordering. We might also gather information about your interests through your engagement on our website and through our e-mail conversations if there will be any.

At the moment you contact us we create your profile in our database where we will store information that you share with us and also information that you will eventually share with us later. 

 

2. For what purposes do we gather your information?

We gather and use personal data provided to us by the customer via Shoptet to fulfill and ship their order and for legally required processes, such as accounting and tax purposes. These data are also used by us for the purposes of research and marketing and occasionally to inform our customers about important changes or offers through e-mail within the limits of GDPR and Czech national privacy policy law.

 

3. For how long are your information being stored by us?

We retain your personal information for as long as necessary to provide you with our services, fulfill your order and provide customer support. However, we may also be required to retain this information to comply with our legal and regulatory obligations, resolve disputes, and enforce our agreements. We generally keep your data for the maximum of 15 years.

We rely on a number of legal bases to collect, use, and share your information, if necessary also to comply with a legal obligation or court order or in connection with a legal claim, such as retaining information about your purchases if required by tax law and as necessary for the purpose of our legitimate interests, if those legitimate interests are not overridden by your rights or interests.

 

4. May you be informed about the data we store about you?

Yes. You are entitled to be informed about the data we store about you at any time based on GDPR and the Czech national privacy policy law. If you request the information about you which we

have stored, you will receive a copy of those by email within a reasonable timeframe.

 

5. May you ask to have your data deleted from our database?

Yes. You can as us at any time to delete your data from our database. For that purpose please use  our e-mail address: 

You can also ask for your data to be updated.

In some cases, though we can only block your data instead of deleting them, as it is due to legal requirements explained earlier in this text, e.g tax law.

 

6. Do we share your personal information with third parties?

Your personal information is not being shared with third parties without your consent. We do not provide your information to be sold, exchanged nor rent.

Information about our customers is important to our business and in case of sharing your data, we require third parties to follow the same privacy policy laws as we do. 

We do share your personal information for very limited reasons and in limited law circumstances, as follows:

 

- Shoptet. We share information with Shoptet as necessary to provide you our services and comply with our obligations under both the Shoptet Seller Policy and Shoptet Terms of Use.

 

- Service providers. We engage certain trusted third parties to perform functions and provide services to our shop, such as delivery companies (Česká pošta, a.s. - Czech Post, Zásilkovna, Balikobot). We will share your personal information with these third parties, but only to the extent necessary to perform these services.

 

- Compliance with laws. We may collect, use, retain, and share your information if we have a good faith belief that it is reasonably necessary to (a) respond to legal process or to government requests; (b) enforce our agreements, terms, and policies; (c) prevent, investigate, and address fraud and other illegal activity, security, or technical issues; or (d) protect the rights, property, and safety of our customers, or others and (e) tax and accounting purposes.

 
 

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Femme Occulte s.r.o. IČ 08681945 se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 120 00 Praha 10, Česká republika (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Femme Occulte s.r.o., Baarova 12, 301 00 Plzeň, Česká republika

Email: info@femmeocculte.com

Telefon: 737835853

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb (Fio banka, PayPal, Comgate, Zásilkovna, Česká pošta),
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních, doručovacích, mailingových a cloudových služeb. 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2021.